لیست پزشکان درمانگاه ملاصدرا

/لیست پزشکان درمانگاه ملاصدرا
لیست پزشکان درمانگاه ملاصدرا۱۳۹۷/۹/۹ ۱۴:۵۱:۴۵
پزشکان درمانگاه شبانه روزی ملاصدرا

دکتر اردشیری

دکتر صلواتی

دکتر سرمدی

دکتر حصاریان

دکتر ساعدپناه

دکتر بزرگی راد

آقای صارمیان

دکتر دباغ

دکتر کریمیان

درمانگاه شبانه روزی ملاصدرا

داروخانه - رادیولوژی و سونوگرافی - عینک سازی - فیزیوتراپی - درمانگاههای تخصصی - آزمایشگاه

اورژانس شبانه روزی ملاصدار

پذیرش شبانه روزی بیماران - انجام خدمات اورژانس - تزریقات - پانسمان

اطلاعات تماس :

www.molasadraclinic.com

تلفن: 65408802-021

وبسایت: درمانگاه شبانه روزی ملاصدرا